Specialister på badrum och kök

EMT Entreprenad AB är ett företag som specialiseras på att bygga badrum och kök och andra utrymmen med VVS-installationer. Företaget grundades i 2008 som handelsbolag och under 2010 år har varit med om olika perioder av omstruktureringar och ägarbyten.

Dagens EMT Entreprenad utför arbeten både till större och mindre byggföretag samt till privatkunder. Våra hantverkare har lång erfarenhet av stora och kvalificerade renoveringsarbete och hjälper dig med planering och utformning av ditt badrum och kök för att förenkla så mycket som möjligt för dig som bygger om. Vi är kända för att alltid lämna perfekt utförda jobb efter sig. Något som av naturliga skäl inneburit att vi får allt fler kunder.

Behöriga för arbeten i våtrum

Vi är behöriga enligt BKR Branschregler för arbeten i våtrum och gör ca 100 badrums- och köks renoveringar per år. Genom åren har vi samlat både erfarenheter och kompetens för att åtgärda och förebygga både fuktskador och andra brister. Vår målsättning har alltid varit att stå för bra service, kompetens, professionalism och flexibilitet.

Ett kvalitets- och miljötänk genomsyrar hela verksamheten på EMT Entreprenad. Vi tillämpar en miljöpolicy som bland annat går ut på att vi i första hand väljer material som producerats så miljövänligt som möjligt. Dessutom ser vi till att inköp och transporter samordnas och effektiviseras i möjligaste mån för att minimera miljöpåverkan.

Kontakta oss